Loferer Steinberge – vynáška

V termínu 19.
– 23. 7. hostila horská chata Schmidt – Zabierow Hütte
více než deset účastníků tzv. vynášky,
krátké přípravné akce, předcházející
pravidelně hlavní expedici frankfurtské Höhlengruppe
DAV (www.caverender.de) do masívu Loferer Steinberge, které
se obvykle účastní i zástupci ČSS. Toto
pohoří, známé především 806 m hlubokým
a svým tektonickým a členitým charakterem
neobvyklým systémem Loferer Schacht, poskytuje i více
vchodů s potencionálem přesahujícím
bohatě 1000 m, z nichž byla věnována pozornost
jeskyním Kristalcanyon (cca 1800 m. n. m./ – 228 m) a
Kreuzhöhle (2175 m. n. m./ – 200 m).

První zmíněná
propast měla být prolongována ve své nejhlubší
části. Bohužel němečtí kolegové zcela
neodhadli počet kotvení potřebného na dostrojení
lanových tras, pro konečný úder příliš
kotev nezůstalo, a tak jsme pytle s nevyužitými lany
museli zavěsit nad jícnem další šachty, pouze o 40 –
50 m hlouběji, než bylo poslední dosažené místo.
Kristalcanyonu byl určen ještě jeden den, během kterého
byla pořízena fotodokumentace od dómu Bassemoluff (–
200 m) výše, z nichž oko speleologa ocení
zejména ukázkovou 90 m hlubokou elipsovitě vykrouženou
propast Heldendom.

V Kreuzhöhle,
bylo kromě fotografování a průzkumu neznámých
propastí přistoupeno ke střílení úžiny
v nejzazší části jeskyně Polterhalle, které
poněkud komplikoval závalový charakter určeného
místa. Střílená puklina je totiž pouze z jedné
části tvořena jakž takž litou skálou, zatímco
druhá stěna i ostatní části prostory tvoří
vzpříčené bloky. V těchto ztížených
podmínkách se podařilo postoupit asi 1,5 m, odkud se
dala již jasně přehlédnout asi 2 m dlouhá, mírně
stoupající puklina vedoucí do širšího
pokračování.

Velkým přínosem
pro budoucí expedice byla úspěšná zkouška
speciálních telefonů Cave-link, pomocí kterých
bylo z podzemí na povrch a naopak odesláno několik
sms zpráv, a které by měly nahradit dosavadní
ne zcela spolehlivé armádní telefony používané
v Loferer Schacht.

Přestože panovalo
špatné počasí – velice často pršelo, nebo sněžilo
a poslední den se od 1900 m. n. m. držela téměř
souvislá vrstva sněhu, podařilo se využít všechny
dny k pracím v jeskyních i transportu
materiálu ke vchodu Lofru, kde má probíhá
hlavní expedice od 9. – do 17. 8.

Z Čech přítomni : Petr Čáslavský,
Zdeněk Dvořák, Jan Voráček

 

Odkazy:

 

 

autor: admin1