Lochy ve Vrbici

Průlez sifonemDne 6.9.08 byl ve spolupráci s Regionálním muzeem v Mikulově, zastoupeným P. Kubínem a panem F. Janoškem zahájen společný průzkum středověkých podzemních chodeb v obci Vrbici. Podle četnosti zjištěných propadů a údajů o existenci historického podzemí v obci, se pravděpodobně jedná o další zajímavou jihomoravskou lokalitu, kde lze doposud najít tyto dnes již poněkud vzácné objekty.

Díky p. Janoškovi jsme navštívili jedno stavení v původním historickém jádru obce, kde byl již dříve znám a sanován propad do podzemního objektu ve sklepení (Vrbice 1). Majitelka domu nám laskavě umožnila si tento objekt prohlédnout a provést jeho fotodokumentaci. Čekalo nás milé překvapení v podobě lochu, který byl kompletně vykopán v poměrně pevných vápnitých píscích, pískovcích a slepencích místního flyše. Podzemí bylo tvořeno kruhovým záskokem, což je jednoduchá forma bludiště, a sifonovým průlezem. Mezi další defenzivní prvky patřily dvě závarové kapsy, které byly násilně vytržené v únikovém směru k sifonu, za kterým následovala chodba se zavaleným pokračováním ve vyšším patře. Dobře zapezpečený vchod do lochu

Zajímavostí je větrací šachta vedoucí někam vzhůru k povrchu, která je z jedné strany obezděna kamenem. Podle původních rozměrů šachty by se mohlo jednat o pozůstatek tzv. pomocné-stavební šachty skrze kterou probíhal transport horniny při budování lochu. Ve stěnách chodeb jsou vyhloubeny početné osvětlovací niky, kam byly umísťovány kahánky, o čemž svědčí jejich očazené stropy.

Charakter chodeb tesaných v pískovciDalší zajímavostí je zavalené ústí, snad vstupní chodby, nebo jejího dalšího větvení, hned pod vstupní šachtou. Zaujme také malý kanálovitý trativod, který při občasném zaplavování kruhové chodby, odvádí vody někam dále do podzemí. Mohla by to být známka vodou propustné tektoniky v hornině, ale také možný doklad dalšího pokračování chodeb do nižšího patra. Jenom pro zajímavost, spodní voda v nedaleké studni z 19. stol., se nachází v hloubce větší než 10 m. Podle charakteru a technologických prvků lochu se může jednat o objekt vybudovaný pravděpod. v průběhu 13.-15. stol. Obec vznikla za německé kolonizace kolem r. 1220. Nejstarší zmínka o obci pochází z r. 1222, kdy se jmenovala Michelsdorf.

autor: PetrK