Lezecký den Plzeň

pořádaný ZO 3-02 a 3-03 ČSS proběhne 17. října 2009 pod Tyršovým mostem v Plzni. Mezi 9:00 a 17:00 zde bude vystrojený lezecký trenažér a příchozí si budou moci procvičit prvky jednolanové techniky.

Akce je určená pro odbornou veřejnost a vážné zájemce, kteří si mohou přinést svoje osobní vybavení (nemáme dostatek materiálu, který bychom mohli půjčovat), ale není omezena jen na členy České speleologické společnosti.  Na místě bude několik zkušených kolegů, se kterými je možno konzultovat otázky výstroje a techniky.

 Karel Kocourek, Kocour, Plzeň

autor: kocour_plzen