Letošní zvýšený stav vod v Hostěnickém propadání II?


Stejně jako v minulém roce bych se chtěl i nyní věnovat
aktuálnímu stavu v oblasti ponorů Hostěnického potoka, kde se
mimo jiné nachází naše současné pracoviště Řičánkova
skala. I když rok 2009 nebyl zase tolik bohatší na srážky oproti
roku minulému, dá se přesto očekávat povodňový stav, který by
mohl ovlivnit také naše pracoviště.

 

Krátce před obdobím napadení souvislé sněhové
pokrývky v celé ČR informoval P. Nováček o první menší
záplavě propadání II, kdy se před j. Portálovou vytvořilo
jezero hluboké cca 2 m, to ale ve velmi krátké době opět opadlo,
aniž by nějak významně ovlivnilo naši šachtici. V současnosti
pozorujeme, v souvislosti s táním sněhů, opět podobnou scenérii.
Zatímco v sobotu 28.2.09, i když vydatně tály sněhy, nebylo
po jezeře před ponorem II ani stopy, ve středu 4.3. jsme již
mohli zaznamenat asi 1,5 m hloboké jezero, které dosahovalo k ústí
Portálové j. V šachtě Řičánkovy skaly nebyla patrna ani v
náznaku přítomnost prosakující vody z jezera, i když dno šachty
i hladina, se nacházely jednoznačně v kontaktní úrovni. Nyní by
bylo vhodné provést průzkum dna šachtice a provést zvukovou
zkoušku v některých otevřených průvanových puklinách, kde by
bylo možné zaslechnout vzdálený hukot vody od zahlcujícího se
ponoru a nastínit tak další směr našeho průzkumu.

autor: dr.skála