Krčálův komín 1.9.2012

 

 V sobotu 2.9.2012 jsem v rámci projektu revize vertikál systému BS – Barová navštívil Krčálův komín. Tento se nachází nad pátou propastí jeskyně Barové a stoupá do relativní výše cca 60 metrů nad úroveň současného aktivního toku Jedovnického potoka. Jeho ústí do stropu Páté propasti je tvořeno poměrně velkým otvorem o průměru několika metrů. Ve výši cca 12 metrů se nachází malý horizont, kde byla v minulosti kopaná sonda na výrazné tektonické poruše. Tyto práce nebyly dokončeny. Z tohoto místa komín pokračuje kozně vytvořenou vertkální částí zpět nad Pátou propast. Ve výši cca 20 metrů se komín rozděluje na dvě větve. V přímém směru pokračuje korozní částí, v úhlu cca 90 stupňú se odděluje kruhová roura o průměru cca 3 metry, kde začíná bohatá výzdoba tvořená převážně sintrovými náteky a pizolyty. Ve výšce cca 4O metrů se tyto dvě větve opět spojují na rátkém horizontku. Odtud dále pokračuje vertikální stupeň o výšce cca 10 metrů, který pokračuje horizontální chodbičkou. Za krátkou plazivkou se nachází poměrně rozsáhlý koncový dóm, který je vyzdoben převážně excentriky a drobnými krystalky připomínajícími aragonit.

V celém komínu jsem nezastihl žádné stopy kulmského materiálu, jednáse tudíž s největší pravděpodobností pouze o systém vertikálního odvodnění atmosférických vod. V této vertikále se však nachází několik potenciálně nadějných míst pro další průzkum.

autor: lblazek