Kravská díra – zpráva o objevu

zatím nejnižší dosažené místoČlenové ZO ČSS 6-14 Suchý žleb pronikli na poslední pracovní akci do pokračování Kravské díry v Suchém žlebu. Obecně se soudilo, že tento velký portál vlastně nikdy nikam nemůže vést. O tom, že je to fantastický ponor, asi snil málokdo.

Práce jsme zahájili loni v létě. Po vykopání asi 4 metry hluboké šachty jsme bez velkých problémů a obtíží pronikli do volných prostor. Jeskyně má v přední části horizontální charakter, přerušovaný malými vertikálními stupni. V zadních partiích se charakter jeskyně mění na vertikální. Krásná roura padá do hloubky 15 – 20 metrů, kde jeskyně zatím končí neprůlezně.

Jeskyně má nyní délku 100 metrů. Dobrým průvodcem je zde opravdu silný průvan. Bylo započato mapování, prolézání a fotografování nových prostor. Jeskyně má směr na jih, tzn. pod Harbechy.

Jaké jsou tedy další perspektivy výzkumu na této velmi nadějné lokalitě:

  1. Buď se dostaneme do dalších horizontálních prostor směrem pod Harbechy
  2. Nebo dostihneme vilémovicko-ostrovské vody vytékající v Malém výtoku

Takže zatím se nechme překvapit, co ukáží další výzkumy. Mějme na paměti, že se nacházíme ve stejné stráni jako další super lokalita Nejezchlebův lomek.
Jediné překvapení jsme zažili v tom, že již zde před námi někdo výzkum prováděl. Svědčí o tom staré kýble, lavory, majzlíky, zkumavky, dřevěné žebříky a pod. Ani největší znalci Krasu nám nedokáží říci, kdo to byl. Literatura bohužel taky mlčí. Bylo to mezi válkami?

 vertikální sestup boční větev zasypaná propast, zřejmě místo naší další prolongace

Popisky obrázků: 

Obr. v titulce článku : zasypaná propast, zřejmě místo naší další prolongace
Obr. č. 2: boční větev
Obr. č. 3: vertikální sestup
Obr. č. 4: zatím nejnižší dosažené místo

Další fotografie, mapy, informace budou postupně přibývat na našich stránkách. www.suchy-zleb.cz.
Předpokládáme, že v dohledné době napíšeme daleko podrobnější článek, který bude publikován ve známých speleoperiodikách.

ZO ČSS 6-14 Suchý žleb
Ota Šimíček

autor: Redakce