Krasové jeskyně Zakarpatské oblasti Ukrajiny

Cílem exkurze byla návštěva, poznání a dokumentace krasových jeskyní v oblasti bývalé Podkarpatské Rusi, o nichž je velmi málo ověřených zpráv a které prakticky nikdo ze zahraničních speleologů neměl možnost navštívit. Krasové jeskyně se v uvedené oblasti vyskytují na několika místech, jedná se o menší, ale zajímavé lokality. Největší a nejzajímavější z nich je krasová šachta Družba [dnešní název : šachta Romanija] v oblasti Malá Uholka, severně od města Tjačiva.

Solný kras Solotvyno [česky : Slatina] V oblasti nižších kopců u horního toku řeky Tisy u městečka Slatina je intenzivně vyvinut solný kras. Solné struktury hornotisského zlomu zde zasahují do miocénových úloží. Krasové formy představují škrapy, pyramidové pozůstatky a solné hřiby, trychtýře, ponory, prohlubně štěrbiny, studny, vertikální šachty a jeskyně. Podmínky pro rozvoj solného krasu zde vznikly v pozdním pliocénu v období zdvihu pňovitých solných ložisek ze dna marmarošské pánve z hlubiny, jejichž vrchol se ocitl v zóně aktivní cirkulace podzemních vod. Solný kras má negativní vliv na práci v solných dolech.

Opuštěné solné štoly jsou využívány jako alergologická léčebna, léčí se zde bronchiální asthma, sůl se dodnes aktivně těží pouze v nejspodnějším patře. .

Účastníc:CIMBURKOVÁ Lenka KUBATA Petr FILOUŠ Ivan Ing. ŠANDA Jaroslav HARNA Igor MUDr. URBAN Jiří HOLUBCOVÁ Petra VYHNÁNEK Pavel
bida, 30. 5. 2007 8:05

autor: admin1