Komín za Mapou republiky 1.7.2012 a 7.1.2012

V neděli 1.7. jsme ve složení já, Kuklič, Vláďa a dva hosté Jirkové uskutečnili akci vázanou na průzkum komínu za Mapou republiky. Komín je tvořen výraznou puklinou ve stropě dómu, který se nachází za stěnou " Mapy republiky " .Byl objeven v souvislosti s pracemi, při kterých byl objevován a zpřístupňován Augiášův dóm. Komín nebyl doposud zkoumán, ani dokumentován. Jediný výstup do vstupních partií  provedl Jirka Svozil sr. v době objevu.

 Při akci 1.7.2012 jsme na místo vlastní rekognoskace přinesli 10 metrů vysoký skládací žebřík, pomocí kterého jsme vylezli do této výše.Průzkumem jsme zjistili, že se puklina ve výši cca 14 metrů nad nástupem zužuje, avšak výše se opět rozšiřuje  na průlezný profil. V těchto místech je velice výrazný průvan i skap. Komín je založen na stejné tektonické poruše jak komín nad Mapou republiky, ve kterém se nachází horizontální patýrko o délce cca 15 metrů ve směru tektonické poruchy.

V sobotu 7.7.2012 jsme ve složení já, Kuklič a Raďas provedli další práce spojené s touto vertikálou. V nejvyšším dosažitelném  místě jsme zavrtali kotvení a komín vystrojili lanem. Výsuvný žebřík byl vynešen. Další předpokládané práce budou spočívat v postupu výše až k místu zůžení a jeho rozšíření pro další postup. 

autor: lblazek