Komín za Jižní odbočkou

 

 Ústí komínu do hlavní chodby se nachází v JV. stěně, cca 25 metrů za Jižní odbočkou. Celková výše je 41 metrů, profil je oválný. Do výše 25 metrů rozměry kolísají 1-2 metry x 6 – 10 metrů . Výše se rozměry zmenšují na 1 – 1,5 metrů x 4 – 5metrů. Komín je vytvořen na výrazné puklině, která pokračuje až k Bohlerově chodbě. Na této poruše je vytvořen i Černý komín. Stoupá pod úhlem 70 – 80 stupňů a je zakončen závalem mohutných bloků. V horních částech je výrazná, převážně brčková výzdoba. Ve výšce cca 25 metrů se nachází zasedimentovaná odbočka sv. směru. Tato s největší pravděpodobností komunikuje se Skalním zámkem. Ve výšce cca 27 metrů se v jihozápadní stěně nachází okno, které dosud nebylo lezeno. Průzkum tohoto komína probíhal v roce 1958 členy speleologického kroužku pod vedením Jiřího Moučky.

autor: Hadař