Komín Naděje 18.4. 2012

Ve středu 18.4. 2012 jsme společně s Jirkem Svozilem a Maruškou pokačovali v průzkumu komínu Naděje. Pro tuto akci jsme zvolili horní části lokalityvázané na Studnu bláznů. Všechny tato místa jsme důkladně prohlédli. Součástí akce byla i návštěva malého dómku, který se nachází v nejspodnějších partiích. Tento se nachází bokem současného aktivního toku, nachází se v něm však kulmský materiál zatím neznámého původu. Po posouzení situace jsme dospěli k jednoznačnému názoru, že práce v těchto místech by byly velice náročné vzhledem k obtížnému transportu materiálu. Vstup do dómku je tvořen velice úzkou šikmou puklinou, klesající do hloubky asi 8 metrů. Navíc v nejbližším okolí jejího ústi není dostatek místa na vytvoření mezizakládky. Práce v těchto, sice nadějných místech, jsme zatím nezahrnuli do plánu budoucího průzkumu.

autor: Hadař