Komín nad Sedmou propastí 13.5. 2012

V neděli 13.5. 2012 jsme po delší době opět věnovali chvíli volného času revizi vetrtikál. Poté, co jeskyni opustili poslední turisté, kteří tam dleli v rámci DOD, vydali jsme se s Maruškou do Hlinitých síní. Účelem této akce byla návštěva a zhodnocení perspektiv v horních patrech Sedmé propasti, která se nachází těsně vedle Májových jeskyní. Komín stoupá do výše asi 40 metrů a je zakončen takřka horizontální chodbičkou, která směřuje nad Ďáblův dóm. Z důvodů absence jakékoliv dokumentace bude nutno tato místa v budoucnu navštívit opakovaně a základní mapovou a foto dokumentaci provést. Na základě tohoto bude teprve možno zvážit perspektivy těchto míst. Je totiž určitá naděje, že těmito místy bude možno proniknout nad zával nacházející se ve stropu Ďáblova dómu.

autor: Hadař