Komín nad Igorovou studnou v Mechovém závrtu

17.8.08 jsme provedli s P. Nováčkem přípravnou rekognoskaci komína nad Igorovou studnou v MZ, kde hodláme provést domapování těchto dosud nezdokumentovaných jeskynních partií. Podle starších pozorování a našeho ověření, se zde patrně nachází dosud neprozkoumaná chodba přítokového charakteru, kde lze rozpoutat novou průzkumnou činnost. V nejbližší době bude vrchol komína osazen nýtem a vystrojen krátkým lanovým žebříkem.

autor: admin1