Komín K3B 8.9.2012

V sobotu 8.9.2012 jsem revizně navštívil komín K3B. Tento se nachází ve Staré BS, jeho nejspodnější vyústění je na konci Nízkých síní a přes Skalní zámek stoupá až do výše 44 metrů. Spodní část, spojující Nízké síně se Skalním zámkem byla objevena Fitzem. Horní část objevili 30.3.1964 Jiří Moučka a Oldřich Svoboda. Komín je vytvořen na výrazné tektonické poruše ve směru sever-jih, která pokračuje až do Obřího komínu, kde je na ní vytořen Aligátoří komín, tvořící jeden ze současných přístupů do Skalního zámku. Komín je čistý, ve většině míst prost bahnitých sedimentů. V horní části je úžina na hranici průleznosti, prostory výše nad ní se rozšiřují do podstatně větších rozměrů. Horní část komínu je zakončena téměř vodorovným stropem, komín se rozděluje na dvě větve ve směru tektonické poruchy.

Severní větev končí po cca pěti metrech neprůleznou puklinou. Jižní větev pokračuje přes propástku, která horní část komínu spojuje se Skalním zámkem, dále do masívu . Je zakončena velmi tvrdými sedimenty, na jejichž vrchní části je vytvořená sintrová deska o tloušťce cca 10 cm. Mezi touto deskou a stropem je odtrh o výšce cca 15 cm, ve kterém je poměrně výrazný průvan. Celá horní část komínu je poměrně bohatě vyzdobená různými formami sekundární sintrové výplně.

Toto místo je velice zajímavé z hlediska další prolongace. Případné práce v této oblasti by však byly velice náročné, jednak z důvodů poměrně obížného přístupu, hlavně však obtížné těžby velice tvrdých sedimentů. Výhodou této lokality je poměrně velký prostor na ukládání vytěženého materiálu

autor: lblazek