Kaprálův / Horní / mlýn.

Horní/Kaprálův/ mlýn.


Horní mlýn se nachází v Jižní části Moravského krasu v Údolí Říčky které je pojmenováno podle vodního toku, který údolím protéká. Je vzdálen asi dva kilometry jihovýchodním směrem od obce Ochoz u Brna. Název Horní vznikl asi z toho důvodu, že je to poslední ze třinácti mlýnů, které stávaly na vodním toku Říčky. Kolem mlýna vede hojně navštěvovaná lesní turistická cesta vedoucí z Líšně do Ochoze. Od autobusové zastávky Říčky rozcestí vede k mlýnu silnice se živičným povrchem. Vede tu žlutě označená turistická trasa. Mlýn byl postaven asi v 18 století. V té době patřil do katastrálního území vesnice o názvu Obec. / Tato obec se v roce 1947 sloučila s Ochozí/. V roce 1939 koupila mlýn od pana Hudce z Ochoze pani Zdena Kaprálova. V roce 1946 Zdena Kaprálova s manželem opustili republiku. V roce 1949 ve velmi zdemolovaném stavu byl mlýn vyvlastněn a předán n.p. Kovolit Modřice, později Klenoty Brno k podnikové rekreaci. Po zrušení uvedených podniků byl mlýn opět poničen a téměř veškeré zařízení bylo odcizeno, nebo zničeno.V roce 1993 byl mlýn vrácen pani Kaprálové, která jej pronajala Junáku za účelem zřízení vzdělávací základny. Od 1.12.2010 do června 2011 se provádí v mlýně rekonstrukce a bude zde Středisko ekologické výchovy.
Mlýn používal jako hlavní vodní zdroj vodu vytékající z Výtoku Říčky. Přítok do mlýna byl zatrubkován. Část betonového stavidla pro náhon se dochoval. Nachází se na vodním toku v blízkosti Kaprálovy studánky. Na západní straně poblíž mlýna je pomníček Zenu Kaprál z roku 1931 a křížek Alois a Štěpánka Hudcovi z roku 1924.

Obrázky najdete. Obrázková alba – Objekty – Horní /Kaprálův mlýn/.

autor: Jan Rusňák