Kanická jeskyně

V neděli jsem provedl rekognoskaci "Kanické" jeskyně při J úpatí Babické plošiny nad Kanicemi. Důlní způsob hloubení výkopu napříč svahovou sutí, aby do jeskyně mohl pokud možno rovnou vjíždět důlní vlak, evidentně naznačuje, že se jedná o výkop Březinské skupiny, typologicky pocházející z 50. až 60.let 20. stol, tedy z období největšího rozmachu důlních prací na lokalitě Malý lesík. V členstvu dnešní ZO 6-12 se o autorství výkopu nic neví.

Ve Výročních zprávách brněnského Speleoklubu z poč. 50. let se píše, že Březinská skupina provádí též průzkum kanických žlíbků, a do tohoto období lze s největší pravděpodobností datovat objev této "Kanické jeskyňky". Svojí délkou cca 2 m tato lokalita již vyhovuje termínu "jeskyně", její pokračování je nedobádané, ale speleologicky není dvakrát perspektivní. Chodba se drží tektonického směru do blízké zasedimentované Řícmanicko – ochozské elevace, a proto její eventuální průzkum je dobrý pro mladé kanické kluky, ale né již pro staré zkušené jeskyňáře.

Při nejbližší vhodné příležitosti zde provedu kompletní dokumentační práce a přiřadím jeskyni evid. číslo v rámci jednotné evidence MK.

Marek P. 🙂

autor: Redakce