JESO

OCHRANA PŘÍRODY č. 1/2009Jednotná evidence speleologických objektů autor: osPraha

Dne 1. 1. 2009 vešel v účinnost pokyn náměstka sekce ochrany přírody a krajiny MŽP k vedení Jednotné evidence speleologických objektů (JESO). Jeho cílem je zajistit efektivní naplňování ustanovení § 10 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Speleologické objekty budou evidovány formou samostatné databáze. Hlavním uživatelem JESO budou orgány státní správy a v interpretované podobě i další subjekty včetně veřejnosti.

Vedením JESO, které bude vedeno a spravováno jako veřejný registr, je pověřena AOPK ČR, která bude na plnění databáze úzce spolupracovat se Správou jeskyní ČR a dalšími odborně kvalifikovanými právnickými a fyzickými osobami (Česká geologická služba o. s. s., Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Česká speleologická společnost, o. s.) spolupracující s AOPK ČR.V roce 2009 probíhá tvorba a testování nově vznikající aplikace, plný provoz je předpokládán od roku 2010.  

autor: Redakce