Jeskyně Výtok Říčky Ř – 30

Výtok Říčky. Ř-30


Říčka vyvěrá / vytéká/ v úpatí Lysé hory ve dvou vývěrech, označované v jeskyňářské literatuře jako Vývěr I a Vývěr II. Jsou od sebe vzdáleny asi 150 m. Nachází se asi 400 m. nad Kaprálovým mlýnem v blízkosti Kaprálovy studánky. Naproti Výtoku I je zřízené těsné u cesty Líšeň – Ochoz / modrá značka/ odpočívadlo s orientační tabulí. Z obou vývěrů vytékají vody všech tří ponorných vodních toků přitékajících do údolí.
1/ Ochozský potok
2/ Říčka, vytékající z vodní nádrže – Rybník Pod Hádkem
3/ Hostěnický potok, propadající se v Hostěnickém propadání.
V žádném případě se nejedná o vodou vytvořená koryta z kterých by voda vytékala v horizontální rovině z dosud neznámých vodních prostor. Na povrch je voda vytlačována přes svislé, nebo šikmé štěrbiny, které jsou mezi volně loženými kameny, nebo skalními bloky. Vývěr č.1 je v podstatě malá jeskyňka. V roce 1967 byla v ní prokopána chodba, která asi po dvaceti metrech narazila na obtížnou překážku v podobě sifonu a práce byla ukončena. Žádné nové poznatky tato akce nepřinesla. Propojení vytékající vody s jeskyněmi Ochotská, Netopýrka a Málčina je prokázána.Vody vytékající z obou vývěru dále pokračují pod stejným názvem Říčka. V žádném místě se již pod zem neztrácí. Jižněji pod Měnínem se vlévá do Litavy, dále do Svratky, Dyje, Moravy, Dunaje a svoje putování končí v Černém moři. V místě obou vývěru se údolí prudce zužuje a po obou stranách jsou prudké, až sto metrů vysoké stráně. Je to nejužší místo v celém údolí. V současné době je údolí zanesené nánosem hlíny a kamenů od osmi až do výše třinácti metrů. Právě tento nános skrývá velké tajemství toru Říčky a dalších podzemních, dosud neznámých prostor.
Upozornění: Vytékající voda není pitná.
Bližší důvody uvádím Rubriky-Objekty-Kaprálova studánka.
Snímky najdete. Fotogalerie – Jeskyně – Výtok Říčky Ř-30

 

autor: Jan Rusňák