Jeskyně U drtírny

O vikendu (5.2.05) jsem na vyzvu jednoho zaměstnance lomu Mokrá lokalizoval v prostředním lomu starou jeskynní dutinu (zkrasovělá vertikální puklina) vyplněnou zeleným vápnitým jílem. Kaverna sleduje preferovanou zónu S-J směru a mohla by mít vazbu na neprozkoumanou propast v Keithově lomu (cca 100 m jižně). Jeskyni je nutne zdokumentovat a doplnit do jednotné registrace ložiska. Prof. Musil zjistil přítomnost jílů v nové etáži již na podzim r. 2004 a začal tu odebírat vzorky na paleontologické analýzy.
P.K.

autor: Redakce