Jeskyně LED ZEPPELIN

Krasová oblast Altmühltal je sice od nás trošku z ruky
(cca. 160 km),
ale nic nás nezastavilo 19.5. LP 2009 najít, prozkoumat a zfotodokumentovat
jeskyni Led Zeppelin. Tentokrát a zcela výjimečně se výpravy zúčastnily dva
teamy. První posádku tvořili: Ivan, Standa, Ivan II. a velmi vzácný host
kamarád Míra. Druhá posádka: Jarda a Andy z časových a rodinných důvodů
museli odjed dříve ke svým domovům.

Jeskyně leží v hustě zalesněném kopci zvaném Wester
Holzen, který je doslova provrtán spousty jeskyněmi. Takže nám trošku trvalo
najít tu správnou Led Zeppelin. Díky hledání jsme našli dalších šest vstupů do
jiných jeskyní. Prostě nádhera!!! Inu dá se tu jeskyňařit hodně dlouho!   

Nenápadná vstupní puklina o rozměrech 1,8m šířka a 80 cm výška, je slušně
maskovaná u země v malé skalní stěně.

Ve vstupní části je menší dóm „Černý pes" s malou
propastí hloubky 6 m
ze dna vede chodba do spodního patra malé sintrové galerie. Dóm „ Černý pes" se
dá oblézt po obvodní stěně. Pro bezpečný postup byl vystrojen menší traverz.

Hlavní cesta vede do velkého říčního koryta (bez aktivního
toku vody) vysokým stropem až 13
m. zakončený úzkou plazivou (staré zanesené říční koryto
seschlým červeno-hnědým jílem).

Další postup jeskyní stěžoval jemný, lepivý, místy
nepříjemně kluzký jílovito-bahnité nánosy, připomínající tak trochu
jeskyni  Čeřiňku v Českém krasu. Takže co
krok to ňáké deko na víc a člověku se postupně materiál a overal zdál čím dál
tím těžší J.

Na konci podlouhlého dómu nazvaným „Bahňák N Roll" je
vertikální velmi kluzká sintrová stěna 11 m, kdy zdolání prvního člena výpravy bylo
trochu náročné. Po instalaci lana, které se kotvilo nahoře za silný stalagmit,
již byla cesta pohodlná a zcela bezpečná pro transport materiálu i pro návrat
zpět.

Nahoře jsme se ocitli v velkém dómu „Jimmy Page". Tento
prostorný dóm byl plně fantasticky vyzdoben krasovou výzdobou kam oko dohlédlo.
Zde nás musel z časových důvodů opustit team č.2 a začal se pomalu vracet
k východu. Zato team č.1 začal pracovat na fotodokumentaci dómu „Jimmy
Page". Něco přes hodinu se foťák, blesky a různá světla nezastavili. Trpělivost
kamarádů byla naprosto úžasná !!! A proto se pracovalo naprosto skvěle!!! Móóc
děkuji !!!

V zadní části sintrového dómu „Jimmy  Page" byl nástup do úzké plazivky, pravá
„Hujerovka". Zde se pohyb stával náročnější a pomalejší. Neznaje přesného
charakteru stávajících míst jsme měli postroje na sobě a připravené lano 60 m. Po protečení několika
místy „Hujer" , následovala horizontální úzká chodba přecházející
v plazivku. Pohybem ležím – plazím jsem po chvilce vystrčil hlavu do prostorné
propasti „Kobér", kde nebylo viděti dna. Nadšení a radost celého teamu stoupala
jako ďas! Po hlavě to nešlo, takže nezbývalo nic jiného než se vrátit 3 m a nastupovat do propasti
nohama napřed. Kotvení bylo za dvoje hodiny. I když jakási stará orezlá plaketa
tam byla, ale jaksi jsem v ní neměl pevnou důvěru.  Po nástupu do propasti, na protější stěně byla
dvě lepené nerez oka. Takže jedna přepínka a pak hurá 48 m dolů propastí o průměru 4
až 5 metrů.
Ze dna propasti „Kobér" jdou vidět pohledem vzhůru další dvě mohutné propasti
(ta větší se jmenuje „Eso" a menší „Jennis").

Další cesta z propastí vede dvěmi možnými cesty dolů.
Východní je velmi bahnitá plazivka. Severní cesta je slanění 6 m do malých silně bahnitých
prostor, pokračující „Hujerovitou" plazivkou, zakončenou malým polosifónem.
Z těchto pasáží se člověk vrací jako jedna bahnitá koule s 20kg na
víc J !

Cestou zpět na povrch jsme takřka náhodou našli cestu, která
nás dovedla k 9 m úzkému komínu. Touto „horní"cestou, jinak velmi
nepříjemnou plazivou, se dá dostat do propasti „Kobér" z její špičky 60 m a pak dále do propasti
„Eso". V těchto partiích se celkově jedná o velmi těžké a náročné lezení.

Po 8 hod. jsme šťastně vylezli a společně ohodnotili oba
palcemi nahoru jeskyni za výjimečnou a překrásnou. Ano, jeskyně Led Zeppelin je
velmi překrásnou poutí s technickými pasážemi a překrásnou krasovou
výzdobou. Nechť její krása a věhlas přetrvá věky věků a průzkum dalších pasáží
ať se daří!!!

Na závěr : pokusil jsem se vytvořit zjednodušený řez jeskyní
pro bližší představu. Zkušení mapaři jeskyní mi zajisté prominou.

Legenda : 1. Vstup, 2. Dóm „Černý pes", 3.Malá sintrová
galerie, 4.Velké říční koryto, 5. Stará zanesené říční koryto (plazivka), 6.Dóm
„Bahňák N Roll", 7.Sintrová stěna, 8.Úzký sintrový komín, 9. Dóm „Jimmy Page",
10. Plazivá cesta "A" (Hujerovka), 11. Horní extra. úzká plazivka zakončená
komínem 9m, 12.Propast „Kobér", 13. Propast „Eso", 14. Propast „Jenny",
15.Severní cesta, 16. Východní cesta, 17. Polosifón

 

Zdař bůh

Ivan K.

autor: jarda.bartos