Jeskyně Kůlníčka. Ř – 21

Jeskyně Kůlnička Ř – 21.


Jeskyně se nachází v jižní části Moravského krasu v Údolí Říčky ve stejné stráni jako jeskyně Pekárna mezi prvním a druhým mostkem. Fotografie mostků najdete – Fotogalerie – Objekty- – Mostky. Je to jedna z desítek volně přístupných jeskyní v této oblasti. Výška vchodu je asi 4 metry a šířka asi 2 metry. Celková délka chodeb je asi 25 metrů. Z hlediska jeskyňářského se jedná o jeskyň bez dalšího pokračování. V roce 1960 byl zde během výzkumu nalezen hrob dítěte a dospělého jedince. Pozdějším posouzením bylo zjištěno, že dítě bylo ve stáří asi 4 roků a dospělý jedinec byl pravděpodobně muž ve stáří 30 – 40 roků. Nález pochází z doby bronzové. Nalezené kosti jsou uloženy v Archeologickém ústavu AVČR v Dolních Věstonicích.
Fotografie naleznete. Fotogalerie – Jeskyně – Jeskyně Kůlnička.

autor: Jan Rusňák