Jeskyně JEZERNÍ OČI

Jeskyně
JEZERNÍ OČI

Jeskyně Jezerní Oči se nachází v krasové oblasti
Hersbrucker Schweiz na zalesněném kopci zvaném Weinberg v nadmořské výšce 502 m.

Jeskyně mne zaujala svými pověstmi z dávných dob
minulých o různých spolcích, které zde čas od času provozovali různé sabaty.
Podle pověstí předávané z pokolení na pokolení se zde scházeli prapodivní
a zatracení lidé a v jeskyni údajně uctívali temné síly. Před jeskyní
tancovaly nahé děvy jakoby smyslu zbavené a popíjely pekelné nápoje. Šílené
zvuky a křik se nesl po širém okolí a místní sedláci, té noci pravidelně přišli
o několik ovcí.

Mystériem opředená jeskyně, která naháněla v dávných
dobách místním  sedlákům strach, se stala
cílem naší výpravy. Tažení na tuto jeskyni se zúčastnili:  Ivan, Diana von Kle., Honza (ZO 3-05).

Každá třetí jeskyně,  která se nachází poblíž lidského obydlí měla,
pokud ji místní znali, svou pověst a většinou bohužel negativní. Můj osobní
názor na místní „budliky- budliky", ač to nechci nijak zlehčovat nebo posmívat
se tehdejším sedlákům jest, že okolní mládež v té době, nemajíc pomálu
žádné společenské zábavy, dala jednou čas od času menší sraz a udělala
menší  bárbekjů. Občas se jim to asi
vymklo z rukou (více alkoholu), proto asi ten řev řinoucí se z lesů.
Ba dokonce v 80-tých létech zde byli  provedeny archeologické práce a nic zvláštního
se zde nenašlo. Vše je podloženo kronikou v místní nedaleké obci, ale i
přes to tomu někteří obyvatelé stále věří.

Vstupní šachtou 12
m příkrým terénem (bez použití lana), jsme sestoupili
k malému vchodu do jeskyně. Po malém proplazení vstupní chodbou, jsme se
ocitli v prostorném „Vítacím dómu", z kterého vedli tři hlavní směry
dalšího chodu jeskyní. V pravé- severní části se nachází menší labyrint
s zakončený menším dómem. Jižní dóm je mnohem větší a jeho stěny jsou
pokryty sintrem a stropy krápníkovou výzdobou. Dále následoval další velký dóm
zvaný „Kuchyně". Mimo sintrové výzdoby na stěnách, je  zde 16 malých sintrových jezírek a jedno
větší, které se ztrácí v skalním masivu. Jednou z velkých dominant
jeskyně Jezerní Oči je velký Jezerní dóm, jehož výška stropu dosahovala 10 m. Kombinace jezera o
průměru 28 m
max. hloubce 1,2 m.
s krasovou výzdobou stěn silně lahodila oku a fotoaparát se rozjel na plné
obrátky. Z Jezerního dómu vedou další tři cesty postupu. První vede do
většího polygonu s několika plazivkami . Druhá do menšího dómu zvaný
„Nebesa" s velkou sintrovou stěnou, přecházející v 15 m. do komínu.
Třetí cesta Nás zavedla do „Hliněného" dómu. Tato hala je druhá největší
v jeskyni po Jezerním dómu. Celá prostora nevyjímaje výzdoby je silně
pokryta velkým množstvím kluzkého bahna. Zde je několik slepých plazivek,
některé na vlastní kůži poznal Honza a zcela jistě potvrdil jejich slepost. Do
této chvíle je člověk relativně čistý, než okusí blátíčkové plazivky, pak se
barvy overalů změní v jednu.

Jeskyně není nijak rozlehlá, její délka činní cca. 300m.
Její chod je čistě horizontální a postup není nijak náročný. Zato krasová
výzdoba, jezírka a celkový charakter jeskyně je zcela výjimečný a okouzlující.
Na několika místech jsme vypozorovali práce jeskyňářů v podobě kopání a
odstraňování nánosů z chodeb a dómů. Nechť jejich práce jen a jen vzkvétá
a přejeme  mnoho nových objevů.

Závěr: Před jeskyní bohužel netancovaly žádné smyslu zbavené
nahé děvy, ba ani v jeskyni nebylo zpozorováno po sabatech žádných stop.
Snad příště….. ale i přesto Jezerní Oči jsou jednou z perel místní krasové
oblasti a byli poutí překrásnou. Pro představu jsem zhotovil zjednodušený řez a
půdorys jeskyní.

Děkuji z celého srdce zúčastněným za ochotu, čas a
nasazení při pořizování fotodokumentace.

 

Zdař bůh

Ivan K.

autor: jarda.bartos