Jeskyně Čertova studna (Cave Diving-explorace č.1)

Minulý rok při toulkách Franckým
krasem křížen krážem, jsem čirou náhodou našel malý vstup ve skalním
masívu v dobře maskované puklině. Nic neobvyklého. Takových podobných vstupů
je v krasu Franckém opravdu mnoho a většinou se jedná o malé jeskyně (tzv.
blbodíry). Tato byla ovšem jiná! Po sestupu malou
vertikálou do malého dómu, jsme našli vodu v podobě malého jezírka. Ihned
se objevily otazníky, nadšení a radost. Tenkrát jsem pouze zapsal souřadnice
vstupu a ponor odložil z důvodů nemajíc sebou potřebné vybavení.

 

Popis jeskyně, mého parťáka sira Mrtváka, samozřejmě velmi nadchl a tudíž nebylo nutné jej
dvakrát přemlouvat na výpravu. Můj předpoklad byl, že se bude jednat o menší
zatopené prostory. Tudíž jsme doma zanechali dvojčata i sucháče. S tím
suchým oblekem to zrovna rozumné nebylo…. Na prvotní průzkumný ponor jsme
zvolili výstroj 2x7l a S80 na potápěče. Samozřejmě jsme sebou táhli další
záložní lahve. Zásoby vzduchu není nikdy dost a voda se stále blbě dýchá. Místo
suchých obleků mokré.. „no ty vole“… 5 mm. (já bez mozek) a 7 mm.(sir Mrtvák-půl
mozek), do vody, která měla 6°C,
nebyla moc dobrá volba. Po té co mazánek sir Mrtvák von Prašivka zalezl do vody, byl jsem obdařen několika
sprostými pešly (není vhodné blíže popisovat). Jářku
dalo se to vydržet, ale žiletky to byly.

 

Ale jeskyně Čertova studna má i
kladné plusy! A to vzdálenost nástupu od auta k jeskyni. Parádních 20 m!!! Ou
jééé!!! Samotný transport všech cajků a nezbytného
vybavení, byla naprostá pohodička. Projížděli auta a řidiči vyjeveně koukali na
dva pošuky co tahají flašky a ploutve do lesní
stráně. Vstupní malá vertikála -5
m se dá bez problémů slézt bez lana přímo na malou
„pláž“ v těsné blízkosti vody. Zato všechen materiál se musel spouštět po laně.

 

Při vstupu do malého jezírka
docházelo k velmi rychlému zkalení vody. Z toho jsme moc nadšeni
nebyli a hlavně nám bylo jasné, že první ponor bude nejdůležitější, co se týče
viditelnosti. Nástup je v hloubce -1,3 m pod skalním masivem a pomalu pozvolna
padá do -2,4 m
hloubky. První šel Mrtvák, který vyvazoval linku. Já
postupoval pomalu za ním s kamerou a dvěma těžkými světly Hell I. a II. Kamera se nám osvědčila v několika
případech, kdy jsme přehlédli malý vstup, puklinu či skrytou plazivku. Co oko na poprvé přehlédne, s tím si poradí
kamera (tedy někdy..).

 

Nástupní chodba (rozměry) má na
začátku šířku 130 cm.
a výšku stropu 80 cm.,
po 3,5 m
se vše rozevírá opět do prostorného dómu (délka 15 m., šířka 6 m.). Dno převážně kamenité.
Po 6 m se
voda už tolik nekalila a byla jako křišťál (před námi). Hloubka zde dosahuje
max. 4,7 m.
Výška dómu (1. komora) je cca. 6
m, tedy není celá kompletně zatopená (dle stavu vody).
V pravé části dómu se nachází komín, který po 3 m končí. Dále malé pukliny,
pro člověka neprůlezné. V severní části 1. komory pod malým převisem 1,2 m nad dnem je další
postup. V podobě širokého oka (2,4 m x 1,2 m), kterým se proplave do další komory
(délka 8,5 m,
šířka 3,5 m).
Tato komora je až po strop zatopená. Dno je zde opět převážně kamenité. Max.
hloubka 3,4 m
Na první pohled to vypadá, že to zde končí. To je omyl. Severovýchodní strana
na konci druhé komory je maskovaná odbočka vedoucí do třetí podlouhlé komory.
Třetí komora má délku 10 m,
šířku od 3 m,
která se postupně sužuje  do meandru. Zde
se hloubka mění na 2,1 m,
kde se nachází malá vzduchová kapsa a kousek suché slepé části (šířka 90 cm). Strop zde dosahuje
výšky 3,5 m
a je vyzdoben malým sintropádem a záclonkami.

 

Cestou zpět již viditelnost
nebyla tak křišťálová, ale stále OK. Drobet štěstí zapříčinilo na zpáteční
cestě nález malé ukloněné pukliny v první komoře, kterou jsme prve
přehlédli. Kamera to ovšem zaznamenala. Ukloněná puklina pod úhlem 45°, klesá
do hloubky -8 m.
Díky kamennému dnu je to takový malý suťák. Rozměry
pukliny (výška: 65 cm
místy 80 cm,
šířka: 70 cm
až 120 cm).
Při jakémkoli pohybu v puklině se kameny dají do pohybu a opět dochází
k zkalení. Dole je pouze usazený sediment, který vytvoří nulovou
viditelnost. Při první sestupu dolů, byly nalezeny prostory, které se rozšiřují.
Výška těchto prostor není větší jak 1
m. Během krátké chvilky se dalo ještě zahlédnout trochu
terén a malá výzdoba pár stalagnátů. A pak „bíííbouu“ …totální nulová viditelnost. Pár metrů jsem se snažil
pátrat po hmatu. Díky hustému kalu nebylo možno přečíst hodnoty na počítači či
kompasu. Mrtvák byl za mnou 3 m a jeho signály světlem (Lolou) jsem neviděl. Po pár minutách jsem to ukončil a dral
se ven po šňůře do pukliny. Díky navijáku jsem se dostal do vstupního
jezírka.

 

Dali jsme 50 min pauzu v domnění,
že se voda odkalí. Bohužel nic moc se po té nezměnilo. Stále viditelnost 00-prd. I přes velmi špatnou viditelnost jsme zahájili druhý
ponor. Ten byl od začátku převážně po hmatu. V suťákové
puklině docházelo k sesuvu kamení a vytvářelo to nepříjemné zvuky. Když je
člověk nevidí je to drobet nepříjemné. Druhý ponor trval 12 min a pak byl
ukončen. I přes vodící šňůru byl návrat hardcore. Myslím že jsem se i možná připosrál.
Šňůra místy zavalená kameny.. kurváá nic moc.. Věřte,
že mě přestala být i místy zima! Při vyplavání na jeskyní pláž jsme si docela
oddechli. Vymrzlí doslova až na kost, nás zachránilo venkovní vydatné sluníčko.

 

Závěr a celkové zhodnocení:
Jeskyně Čertova studna má velký potenciál. Další postup je jasný ve spodních
patrech, ale nevylučuji skrytá místa i v horních komorách. Bohužel
křišťálová voda se rychle kalí a velmi pomalu odkaluje. Ponor do spodních pater
je nutný sólový. Druhý potápěč musí čekat v první komoře. Hrozí nebezpečí
závalu prvního potápěče či závalu vstupu ve spodní části pukliny. Nemluvě o
závalu šňůry, což se nám přihodilo.

V každém případě se sem
musíme znovu vrátit a pokračovat v průzkumných ponorech dál. To je
jasné!!! Z celé akce mám velmi dobrý pocit a věřím, že příště to prolomíme…
tedy až nasbíráme opět odvahu. Ale i tak beru celkově výpravu za velmi
úspěšnou. Doma jsme vytvořili náčrt jeskyně (zadali rozměry, hloubky a
poznatky), vyprali trence (posrávačky)
a pak zkapalnili pár mincí v krčme za bahno a rumáky.

Moc se bohužel nefotilo. Inu páč
na to nebylo moc času a ke všem čertům, mám pouze jedny ruce. Tvořila se hlavně
video-dokumentace. Dokumentační video z jeskyně Čertova studna, bude mít
svou premiéru na věhlasném setkání Speleoskupiny
Guáno a speleo přátel Guána ….Four
Rum 2012 .

 

Výpravy na jeskyni Čertova studna se zúčastnili potápěči Speleos Guáno :

 Ivan „dědek“ (bez-mozek) a Roman
sir „Mrtvákvon Prašivka
(půl-mozek)

 

Zdař Bůh

 

Ivan „Dědek“

 

 

autor: ivan.KLE.