Jaskyniarsky týždeň Demänovská dolina

Slovenská speleologická spoločnosť, Jaskyniarsky klub Demänovská Dolina, Speleoklub Nicolaus, Speleo Detva, SMOPaJ a Správa slovenských jaskýň

Vás pozývajú na jubilejný 50. JASKYNIARSKY TÝŽDEŇ DEMÄNOVSKÁ DOLINA 5. – 9. augusta 2009

P R O G R A M  :

Streda 5. 8. 2009

 • príchod účastníkov JT do Demänovskej doliny.
 • 20.00 – položenie venca k hrobu Vojtecha Benického v Pavčinej Lehote.

Štvrtok 6. 8. 2009 prechod jaskyňami Demänovského jaskynného systému.

 • Pustá jaskyňa – prechod objavmi 2001 – 2009 do Žikešovho dómu, návrat k Hlavnej 90 m priepasti, zostup do Achátového dómu, Spojovacia chodba do Jaskyne slobody – náročný jaskyniarsky prechod s použitím jednolanovej techniky a dvojstopových rebríkov.
 • Pustá jaskyňa – prechod objavmi 2001 – 2009 do Žikešovho dómu, návrat do Klobáskovej siene, prechod Dóm starcov, Klimešov dóm – náročnejší jaskyniarsky prechod s použitím dvojstopových rebríkov.
 • Jaskyňa Štefanová – prechod objavmi 2007 – 2009 do Dómu titanov, riečisko, Jazerný dóm (pre prácechtivých záujemcov máme pripravenú rozširovačku Guľovej plazivky) – náročnejší prechod meandrujúcimi časťami s aktívnym vodným tokom.
 • Jaskyňa mieru – nenáročný prechod hlavným ťahom jaskyne po spodnom poschodí až k Objavnému sifónu, Ružová galéria, prerážka do Jaskyne slobody – Těsnohlídkovo jazero, Veľký dóm, Mramorové riečisko.
 • Jaskyne Tunelová, Okno, Dvere – nenáročný prechod známymi jaskyňami.
 • Povrchová exkurzia na Sinú (1560 m n.m.) a Jamu (1438 m n. m.) – prechod cez Nižný Blatník do Jaskyne v Sokole – úchvatné výhľady na južnú časť Demänovskej doliny.
 • Po zotmení budú premietané prezentácie z činnosti Jaskyniarskeho klubu Demänovská Dolina.

Piatok 7. 8. 2009 – prechod jaskyňami Jánskej doliny a Krakovej hole, na dopravu z táboriska v Demänovskej doline do Jánskej doliny sa bude využívať individuálna doprava.

 • Jaskyňa zlomísk – stredne náročná jaskyňa, prechod jaskyňou od spodného vchodu na Južný koniec.
 • Stanišovská jaskyňa – nenáročný prechod hlavnými ťahmi jaskyne.
 • Nová Stanišovská jaskyňa – speleologický prechod hlavnými časťami jaskyne.
 • Jaskyňa Sokolová, Poschodový potok – speleologický prechod vodnými časťami jaskyne v Jánskej doline, vhodné rybárske čižmy.
 • Veľká ľadová priepasť na Ohništi – zostup do 124 metrov hlbokej priepasti pomocou jednolanovej techniky.
 • Javorová priepasť – náročný zostup pre fyzicky zdatných do hĺbky 313 m spojený s presunom Lúčky – sedlo Javorie – Javorová priepasť spodný vchod
 • Starý hrad – zostup hlavným ťahom jaskyne pomocou oceľových rebríkov so skružami až na dno jaskyne k aktívnemu toku riečky Krakovky – náročná askyniarska exkurzia.
 • Ohnište – povrchová exkurzia k významným vchodom do jaskýň spojená so zostupom do Jelenej priepasti.
 • Jánska dolina – povrchová exkurzia po významných krasových javoch Jánskej doliny vytvorených tokmi Štiavnica a Bystrá.
 • Po zotmení budú premietané prezentácie z činnosti Speleoklubu Nicolaus a Speleo Detva

 

Sobota 8. 8. 2009 – prechod jaskyňami Demänovského jaskynného systému:

 • Pustá jaskyňa – prechod objavmi 2001 – 2009 do Žikešovho dómu, návrat k Hlavnej 90 m priepasti, zostup do Achátového dómu, Spojovacia chodba do Jaskyne slobody – náročný jaskyniarsky prechod s použitím jednolanovej techniky a dvojstopových rebríkov.
 • Pustá jaskyňa – prechod objavmi 2001 – 2009 do Žikešovho dómu, návrat do Klobáskovej siene, prechod Dóm starcov, Klimešov dóm – náročnejší jaskyniarsky prechod s použitím dvojstopových rebríkov.
 • Jaskyňa Štefanová – prechod objavmi 2007 – 2009 do Dómu titanov, riečisko, Jazerný dóm (pre prácechtivých záujemcov máme pripravenú rozširovačku Guľovej plazivky) – náročnejší prechod meandrujúcimi časťami s aktívnym vodným tokom.
 • Jaskyňa mieru – nenáročný prechod hlavným ťahom jaskyne po spodnom poschodí až k Objavnému sifónu, Ružová galéria, prerážka do Jaskyne slobody – Těsnohlídkovo jazero, Veľký dóm, Mramorové riečisko.
 • Jaskyne Tunelová, Okno, Dvere – nenáročný prechod známymi jaskyňami. Exkurzia k vchodom významných jaskýň Demänovskej doliny – prechod od ponorov na Lúčkach k Ľadovej jaskyni (súčasťou exkurzie je návšteva Jaskyne slobody a Ľadovej jaskyne) – pohodlná turistická akcia.
 • Povrchová exkurzia na Krakovu hoľu (1752 m n. m.) prechod cez Pustie na Jaskyňu slobody, táborisko – stredne náročná turistická akcia.
 • Večer – vyhodnotenie JT, táborák s tradičným gulášom.

 

Nedeľa 9. 8. 2009 – odchod účastníkov z JT.

 

Miesto konania – táborisko na začiatku Demänovskej doliny: odbočiť doprava smer Pavčina Lehota, za mostom cez Demänovku opäť doprava, ďalej bude značenie na poľnú cestu – 500 m táborisko.

Obr. : podrobná mapa, klikni pro zobrazení detailu

 

Ubytovanie – vo vlastných stanoch, účastnícky poplatok 10 €.
Možnosť ubytovania 200 m od táboriska v penzióne SLOVAKOTOUR
kapacita 30 postelí, 10 €/deň/osoba, deti majú zľavu.

Tel./fax: 044-5549026, 5548107, 5549014 www.slovakotour.sk

Stravovanie – v táborisku bude zriadený bufet s občerstvením a liptovskými špecialitami. Možnosť stravovania v neďalekej reštaurácii Demänovka.

Kontakty: www.speleodd.sk a info@speleodd.sk

autor: krtek