Inovované stránky ZO ČSS 1-04 Zlatý kůň

Včera (28.1.2012) byly po nějakém čase nefunkčnosti inovovány webové stránky ZO ČSS 1-04 Zlatý kůň, včetně nového designu a RSS kanálu pro web jeskynar.cz. Velký dík za tento počin náleží Honzovi Balcaříkovi.

Jinak po úspěšné loňské sezóně aktivita skupiny nepolevuje ani z kraje roku 2012. Pozornost a úsilí (spolu se ZO ČSS 1-11 Barrandien) se v současnosti zaměřuje výhradně na systém Petzoldových jeskyní. Aktuální pracoviště prolonguje nejvýchodnější partie tohoto zajímavého jeskynního bludiště. Nabízí se hned několik odboček různých směrů, které je samozřejmě téměř v celém profilu nutno zprůchodnit těžbou sedimentů.

Tato práce je náročná fyzicky (díky těsným prostorům a místy nedostatku vzduchu), ale nyní již i z logistického pohledu, protože vzdálenost od vchodu narůstá a díky tomu je zapotřebí stále větší množství osob pro plynulý transport těženého materiálu na povrch (bez meziskládky, která má omezenou kapacitu).

V této souvislosti, pokud by se našli zájemci z řad jeskyňářů a jejich příznivců, kteří by chtěli přiložit ruce k tomuto zajisté bohulibému dílu, mohou navštívit výše uvedené stránky, kde jsou uvedeny kontakty a telefonní číslo pro podrobnější informace.

Samozřejmě zájemci o jeskyňaření v ZO 1-04 jsou vítáni i všeobecně, na jakékoliv bádací akci.

 

autor: speleology