Indiánova úžinka

  24.11.08- čas 16:00- 05:00- Čachtická jaskyňa.

Sondovanie v Hačovom dómiku (nad Autobusom). Vylezenie po lane JT a umiestnenie povrazového rebríka namiesto lana. Presun do Veľkej pukliny na ktorej dne sa po prekopaní podarilo preniknúť novou cestou do priestorov Starej cesty. Chodba sa nachádza asi 10m nad dnom studne č.1 a je na hrane prieleznosti. Po starej ceste sme sa preplazili na dno Veľkej pukliny (oproti sa nachádza vstup do Meandrovej chodby). Prešli sme na jej terajší koniec aby sme posúdili možnosť sondovania. Odtiaľ sme po stene vyliezli nahor až k Novej ceste. Odtiaľ cesta do Jariných dómov, Blatového dómu a Moravskou skratkou pomaly von z jaskyne. Keď sme vychádzali bolo niečo okolo 05:00 ráno.

25.11.08- čas 11:00- 18:00- Čachtická jaskyňa.

Sondovanie na konci meandrovej chodby. Bloky sme rozbíjali metódou sekáč- kladivo. Sondovanie bez postupu a pre nedostatok času ukončené. Na budúce určitý postup. Chodba sa ďalej rozširuje a je v nej prievan. Po novej ceste sme sa presunuli k východu z jaskyne.

Akcie sa zúčastnili dvaja členovia: Luboš a Martin.

autor: lukas