Hyntarola – opět v noční akci!

V úterý 21.2.se ve večerních hodinách uskutečnila další pracovní akce na H. ventarole. Vytěženým materiálem byla zaplněna první zakládka pod Krápníkovým koutem a rozšířen další úsek Netopýří chodby, kde nastává změna v její momentální orientaci. Chodba se lomí prudce doprava (k Z) a přechází do horizontální úrovně (cca 2 m). Dno je zakryto hlinitou náplavou s náznakem korýtka uprostřed. Nováček zmiňuje v době mrazů u čelby výskyt většího netopýra! (PK a PN)

autor: Redakce