Hydrogeologický mapák v Moravském krasu Křtinské Údolí

Ve dnech 12.6.až 13.6.2009 jsem se zúčastnil stopovací zkoušky podzemních vod ve Křtinském údolí. Měřily se průtoky vod jak na povrchu, tak i v jeskyních. Průtok vod byl měřen v jeskyni Nová Drátenická a Výpustek – do obou jeskyní byly dány kapsle s aktivním uhlím. V jeskyni Jestřábka bylo dáno do třetí propasti také aktivní uhlí . Byly odebrány vzorky vody ve všech třech jeskyních. Dále byl měřen průtok vody v potoku u ponoru před jeskyní Výpustek a u skladu posypového materiálu,který je naproti jeskyni Mariánská. Další měření se uskutečnilo v jeskyni Býčí skála, ve Velkém dómu,kde byl nainstalován měřicí přístroj a byly odebrány vzorky vody jak v potoce, tak i v místě zvaném Mapa republiky.


Celá akce probíhala pod záštitou Správy CHKO Moravský kras a Karlovy univerzity v Praze.

 

autor: dr.skála