Hostěnické propadání.

Hostěnické propadání.


Hostěnické propadání se nachází v jižní části Moravského krasu asi 1 kilometr od obce Hostěnice v těsné blízkosti chatové oblasti. Ten kdo viděl propadání např. v Rudicích, Holštejně, nebo ve Sloupě, bude pohledem na propadaní Hostěnického potoku zklamán. Nejvíce bude zklamán ten, který neviděl žádné propadání a představuje si, že uvidí propast ve které je vodopád Hostěnického potoka. Na toku Hostěnického potoka po opuštění obce Hostěnice jsou tři patrná a evidovaná propadání. V jeskyňářské literatuře jsou označovány jako Propadání I, Propadání II, Propadání III. Za normálního vodního stavu je v činnosti Propadání I. Nachází se v dřívějším lomu ve kterém domorodci těžili kámen Místo vtoku potoka pod zem je ve velikosti asi 0,5 m2. Je většinou zanesené haluzemi a listím. V těsné blízkosti bývá někdy i nepořádek.V případech, kdy se zvedne hladina potoka v období dešťů nebo tání propustnost propadání nestačí pohltit množství přitékající vody a voda přetéká do Propadání II. Toto propadání se nachází asi 40 metrů od Propadání I směrem ke Kamennému žlíbku pod skalní stěnou. Spíše připomíná bažinu zasypanou listím a porostlou travou. Tyto spatřené nedostatky však obě propadání mnohokráte vyváží tím co je ukryto v podzemí a co je stále velkém tajemstvím. Jen pro představu. Do Údolí Říčky přitékají tři potoky. Přítomnost vody a jejich vzájemné propojení je v Jeskyňích Ochozská, Málčina a Netopýrka prokázaná. Dále je zde Výtok Říčky I, Výtok Říčky II, Kaprálova studánka, Hádecká estavela a několik ponorů. To vše tvoří v podzemí síť – spletenec neznámých podzemních toků, který jinak reaguje při normálním stavu vod a jinak při zvýšeném vodním přítoku. Jako třešinku na dort bych uvedl tu skutečnost, že vody z Ponoru I se přednostně objevují neznámou cestou v Hádecké estavele, vody z Propadání II se prodírají o 75 metrů níže přímo do Ochozské jeskyně. Ponor III se nachází před oběma ponory na okraji lesa jižněji od obce Hostěnice. V současné době, kdy je Hostěnický potok regulován je jeho aktivita zanedbatelná.

Snímky najdete. Fotogalerie – Objekty- Propadání Říčky I- Normální stav
– Zvýšený stav hladiny.
II- Normální stav
– Zvýšený stav hladiny.

 

autor: Jan Rusňák