Grotta del Bue Marino – přednáška

Grotta del Bue Marino – 20 let práce českých speleopotápěčů, Hovorka, Hutňan

Už 20 let bádají speleopotápěči z Čech, Moravy a Slovenska na kouzelném středomořském ostrově Sardínie. Podíleli se na průzkumu několika systémů zaplavených vodou, ale největší kus práce odvedli v jeskyni Bue Marino, která je  součástí rozsáhlého podzemního systému kolem údolí Codula di Luna v zálivu  Orosei. Krátky průřez geologickou situací, průzkumem a přehled dosažených  výsledků průzkumu v jeskyni Bue Marino (mořský osel = tuleň středomořský)
přednesou Jirka Hovorka a Daniel Hutňan.


Spolu s novými mapami budete moci shlédnout výborné fotografie Radka Husáka a  popovídat si o všem ve středu  25. 3. 2009 od 19 hod v klubu Barakuda na plaveckém stadionu Slavia v Praze-Vršovicích. Informujte svoje kamarády! Vstupné 50 Kč.

Na vaši účast a dotazy se těší vaše  Barakudy a Dan s Jirkou.

další info:

autor: Redakce