Fotovideo akcia

Sobotňajšia akcia v Čachtickej. Našim cieľom bolo na
dnešnej videofoto akcii nakrútiť a odfotografovať našu perlu jaskýň, Čachtickú
jaskyňu. Chceme pripraviť krátky film o živote jaskyniarov a ich expedícií
pod zem, ktorý by sme radi premietli na jaskyniarskom týždni.                 Fotky z dnešnej akcie sa
nachádzajú v albume Čachtická jaskyňa.

autor: admin1