Explorace zatopených částí dolu Jeroným (Mine Diving) one part of the dive

Tato velmi významná akce se
začala plánovat již v roce 2011. Prvotní impuls k průzkumu zatopených
částí Jeronýma jsem osobně začal vyjednávat s vedením sokolovského muzea,
kterým se nápad zdál zajímavý. Staré původní mapy Jeronýma se bohužel do dnešní
doby nezachovaly. Zatopené části dolu ukrývají část historie z 16.
století, kterou jsme měli tu čest jako první spatřit na vlastní oči, zmapovat a
zdokumentovat.

Jelikož se jednalo o oficiální
akci, muselo být vše dopředu perfektně naplánované a od začátku až do konce
řízené. Proto jsem se vzdal průzkumných ponorů a zabýval se činností
organizace. Hlavním cílem explorační akce Jeroným
bylo proplavat, zmapovat a vytvořit video-dokumentaci na šesti vodních
vstupech, které se nacházejí různě po dolu. Bylo velmi důležité vytvořit odborný
a odhodlaný tým lidí a to nejen ze Speleoskupiny Guáno. Na pomoc jsem
přizval přátele z klubu: Speleopotápěči Kladno a Speleoklub Trias. Odborný
důlní dozor, který akce vyžadovala, byl náš kamarád Ludva Čečatka (Kladno).

Akce započala v ranních
hodinách briefingem, kde jsem přednesl hlavní úkoly, rozdělil pracovní pozice a
vytvořil týmy pracující na přiděleném úseku. Hlavní potápěči akce byli Tomáš
„Butusák“ (Speleos Guáno) a Honza Enčev (Speleoklub Kladno). Jištění obou
potápěčů provedl Honza „Spáchal“ Spáčil (Speleos Guáno). Taktéž byla vytvořena
povrchová hlídka, která měla spojení dvojlinkou s podzemím (po
dvouhodinách docházelo ke střídání). Zbytek lidí se rozdělil na dva týmy,
které pomáhaly potápěčům s transportem.

Všechen potřebný materiál, byl
spuštěn fárací jámou (-30 m)
pomocí trojnožky a kladek. První team transportoval materiál do komory K1
v blízkosti vstupní šachty, kde se připravoval na ponor Tomáš. Mezi tím tým
číslo dvě začal transportovat materiál pro Honzu „Kladeňáka“ do komory K3 na
ponor (vodní vstup 1), kde je cesta delší a náročnější na čas. Bylo domluvené,
že Honza počká u vstupu do vody č. 1, než skončí Tomáš a následně se
k němu přemístí jištění Honza „Spáchal“.

Tomáš „Brutusák“ zahájil ponor
v jezírku centrální haly, kde se nachází stanoviště kontinuálního měření
úrovně hladiny důlní vody KV2. Čas průzkumného ponoru byl stanoven na 45 min.
Zatopená část je nyní známa jako největší zatopený systém v celém
Jeronýmu. Je složena z několika chodeb, krátkých dobívek, velké komory a
dvou středně velkých komor. Hloubka vodního sloupce je zde od 2 m až do 11 m, které kaskádovitě
klesají. Díky velkému systému a značné kalivosti sedimentu, nebylo možné celou
tuto rozlehlou část vyvázat fixem a následně důkladně zmapovat. Byla vyvázána
pouze část hlavního tahu cca. 40
m fixu, který tam zůstal natrvalo. Ostatní pasáže byly
z části prozkoumány a byl vytvořen pouze hrubý nákres. Bylo rozhodnuto, že
je rozumné pokračovat v jiném termínu, až se kal usadí a pokračovat
v mapování a průzkumu starých dobívek a dalších částí dolu. Je nutné
dodat, že se proplavalo cca. 100
m zatopeného systému v nelehkém terénu. Vstup do jezírka
kontaktuje s centrální komorou. Po celou dobu ponoru měl Tomáš na helmě
kameru, která snímala zatopené prostory.

Po ukončení Tomášova ponoru se
transportoval Honzy “Spáchala„ potápěčský materiál za „Kladeňákem“ do komory K3
na jištění akce vodního vstupu č.1, kde se nachází KV3. Následně započal ponor
do ukloněné chodby s křišťálovou vodou, kde jsem cítil asi největší
potenciál z celého Jeronýma. Ejhle, Honza vyplouvá cca. po 20 min. se zprávou,
že chodba po 25 m
končí čelbou. Chodba je bez dalších rozrážek, místy se dole nachází pouze stará
výdřeva a zbytky po žebřících. Hloubka ponoru byla dosažena 12 m. A tak neleníme a přemísťujeme
materiál k dalšímu vodnímu vstupu č. 2.

Vodní vstup č. 2 se nachází
v chodbě spojující štolové a horní patro. Přístup k vodě je značně
náročný, kde v malé dobívce se vejdou max. dva lidé a sestup na vodní
hladinu jest 3 metry.
Honza „Kladeňák“ statečně zahajuje ponor do vstupu o průměru 1,4 m pod úhlem 49° a to po
hlavě – do slova. Po 11 minutách vyplouvá s informacemi a pár pešly.
Informace zní: délka 15 m,
maximální dosažená hloubka 9 m
a konec je tvořen čelbou. Pešle nebudu popisovat.

K vodnímu vstupu č. 3 a č. 4 si „Kladeňák“ razí
cestu v plné zbroji s tempem nevídaně svižným. Vodný vstupy č.3 a č.4 se
nacházejí v komoře K4 (horní patro) a jsou od sebe vzdálené pouze 8 metrů. Důležité je
podotknout, že spolu nekomunikují. Zatopená část č.3 má délku pouhých 9,5 m a je zakončena čelbou.
Max.hloubka je zde 4 m.
Poslední vodní vstup dává „Kladeňák“, bez velkých přestávek, opět po hlavě mezi
výdřevu. Po 5 min. vylézá a hlásí informace : délka chodby 6,5 m, hloubka 3 m a zakončená opět čelbou.

Neutuchající energie žene
„Kladeňáka“ do centrální haly horního patra K1, kde se zanořuje
z centrálního jezírka a pokouší se proplavat co Tomáš. Bohužel, voda po ponoru
Tomáše neměla dobrou viditelnost a tak částečně po fixu a po hmatu proplaval
některé pasáže. Následovalo ukončení všech ponorů a započal transport materiálu
fárací šachtou ven. Díky značné síle a počtu pomocníků šel transport jako po
másle i bez spáleného elektrického vrátku a pouze pomocí jednoduchého
kladkostroje. Poté se celý explorační team, přemístil do oblíbené krčmy v Lokti
u Gárdnerů, kde se vyhodnotila celá akce a následně pomocí piváků a nezbytných
rumáků vytlačil dusík z těl a to nejen potápěčů.

Závěr: Celou akci hodnotím
velmi kladně a jsem velice rád, že se nikomu mimo krčmu nic vážného nepřihodilo
a domů jsme se vrátili všichni zdrávi. Všechny ponory, byly snímány vodní
kamerou. Podařilo se natočit dosti kvalitního a hlavně zajímavého materiálu,
který bude následně zpracován do finálního dokumentárního filmu. Premiéra
dokumentu bude na setkání Speleo-Four Rum 2013. Je nutné se na lokalitu Jeroným
opět vrátit a dokončit dokumentaci na zatopeném systému centrální komory K1,
která má zatím stále otazníky a je třeba vytvořit finální mapu. Mapy přiložené vykouzlil svou rukou Honza Enčev. Všem
zúčastněným z celého speleo-srdce děkuji!

Explorační
akce zaměřené na zatopené části dolu se zúčastnili:

Velitel
akce a hl. organizátor:
Ivan „dědek“ Kle. (presidento, Speleos
Guáno)

Potápěči
na akci Jeroným:
Honza „Kladeňák“ Enčev (Kladno), Tomáš
„Brutusák“ Enge (bývalý automobilový závodník…dnes Speleos Guáno), Honza
„Spáchal“ (Speleos Guáno)

Za
Speleos Guáno:
Jarda, Jirka „Trautmberg“, Toník „ Lájoš“,
Tonda „st. Kozlík“, Stenly, Petr „Blekoš“, Aleš „Igor“, Milan „Sidi“ a Venca
„Jižanskej Pandrhola“

Za
Speleoklub Trias:
Venca, Aleš a Majka

Speleopotápěči
Kladno:
Helenka, Martin „Gabo“ a Ludva.

 

Zdař
Bůh

Ivan
„dědek“

autor: ivan.KLE.