Důlní dílo Jeroným

O víkendu jsem se zúčastnil exkurze ze skupinou speleoguano do dolu Jeroným . Důlní dílo se nachází v karlovarském kraji . V součastně době se zde chystá zpřístupnění pro veřejnost. 

 Stručná historie:

Endokontaktní cínem zrudněné zóny a křemenné žíly s kasiteritem byly předmětem dolování již na rozhraní 15. a 16. století. Největší rozmach těžby nastal v 16. století, sporadicky pak probíhala těžba ve století 17. a 18. Poslední exploatační práce malého rozsahu jsou z let 1940 až 1943. Odhadem bylo na lokalitě vytěženo celkem 500 až 700 tun cínu. Obsah kovu v rudě se pohyboval pouze kolem 0,2 až 0,4 % Sn, avšak s velmi dobrou úpravenskou výtěžností.
Současný stav
Důl Jeroným v katastrálním území Čistá u Rovné je zapsán jako kulturní památka v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. Rozdělen je na oblast opuštěných a starých důlních děl, uměle oddělených dalším důlním komplexem neznámého rozsahu. Vstup do podzemí zabezpečují nové kamenné portály otvírkových děl s uzamykatelnou mříží a vletovými otvory pro netopýry a rekonstruovaná vstupní šachtice. Odtok důlních vod a průchozí větrání zajištěno novou štolou. V roce 2009 bylo rozhodnuto o bezúplatném převodu kulturní památky na Karlovarský kraj jako součást budoucího česko-bavorského geoparku

autor: admin2