Dřevení v Mlhově závrtu (26.–28.3.2010)

budování výdřevy v Mlhově závrtu

Hlavní náplní práce bylo zadřevení sondy v Mlhově závrtu (propadání V Jedlích). To jsme na podzim nestihli a teď se zvodnělá hlína začíná odlupovat ze stěn sondy. Příprava dřeva zabrala nejvíc času, samotná realizace výdřevy už šla celkem rychle. Základ je hotový, příště na nás čekají jen drobné dodělávky a může se pokračovat v těžbě. Samozřejmě jsme šli zkontrolovat i situaci v jeskyni V Jedlích. Voda odtéká do 2. ponoru, stále je jí dost. Potok si postupně upravuje sklon řečiště před ponorem, námi vykopaný příkrý spád mu moc nevyhovuje.

Situace v jeskyni V Jedlích (567A): Před vchodem do Střelecké úžiny jsou ve dně patrné stopy po drobném toku. Ten musel vyvěrat z neprůlezných trativodů napravo od vchodu do Střelecké úžiny, vtékal do Střelecké úžiny, kde zdvihl hladinu vody, až přetekla do Meandrového dómu a tam se nořila do dřívějšího výtoku Štěrkového sifonu. Ve Střelecké úžině stojí voda, hladina ale od posledně klesla o cca 15 cm. Do Honzovy chodby přitéká voda z pravé stěny jako posledně, ale je jí výrazně méně. A množství vyvěrající vody je menší, než které se ztrácí ve 2. ponoru. Takže se původní, zatím neznámá, odtoková cesta z 2. ponoru zase trochu pročistila. Brzy pobere tok celý a přestane v jeskyni vytékat. Na dně Honzovy chodby je jezírko, hladina o 1m níž než posledně. V odtoku za Klíčovou dírkou bylo tentokrát sucho, bez vodní hladiny.

autor: lblazek