Drenched

Máme tu utorok a znova tri akcie v troch jaskyniach za jeden deň. Začíname na Beckove, teplota vonku sa pohybuje niečo okolo 8 stupňov a podobná teplota je aj v jaskyni. Akcia prebehla za účelom kontroly extenzometrického meradla ktoré je osadené v jaskyni. Jaskyňa bola extrémne mokrá o čom dala vedieť aj voda ktorá natiekla do pristroja. Po patričnom očistení a akého tak osušení ukončenie akcie a cesta smerom k Hladovému prameňu.


Hladový prameň sa nachádza za potokom, čo je pre nás zložitá situácia keď nám tečie veľká voda ktorá zobrala lávku. S nádejou sa presúvame po brehu potoka k druhej lúčke, kde po zrezanom strome prejdeme na druhý breh. Voda hučala po skalách ako v Alpách- dorozumievali sme sa posunkami. Teplota v Hladovom prameni je o niečo vyššia ako je v Beckovskej, tuná presiahla 10 stupňov Celzia. Jaskyňa je ešte stále suchá až po sifón. V jaskyni prebehla fotodokumentácia tektonických zlomov a prútikárenie v určitých častiach jaskyne, ako je- vstup do sifónu asi 50m od vchodu (oproti je stúpajúca puklina) predpokladaná dĺžka určená prútikárom do voľných priestorov je zhruba 20m.V jaskyni boli nájdené posledné tri kusy netopierov a jeden kus bol uhynutý, bol pokrytý plesňou a visel zarovno nosom- Bat Parfum Batman.
Dnešná cesta po jaskyniach ešte nekončí chceme sa zničiť poriadne tak ako bonbónik na záver Čachtická jaskyňa a cesta k nej od Hladového prameňa hore Príkrou (ten kto tadiaľ už išiel vie svoje). Pri Čachtickej sa ocitáme okolo 18:00. Tento raz je teplota nižšia ako v Beckovskej a Hladovom prameni, tuná nám teplomer ukazoval niečo po 7 stupňoch Celzia.  Miloš kontroloval prístroj a Ľuboš vo svojom vlastnom záujme sledoval a sčítal netopiere v jaskyni, ešte stihol aj sledovať stav občasného vodného toku v jaskyni, presnejšie v častiach Priepasťového dómu, kde zliezol aj do druhej priepasti, kde sa voda strácala. Po skončení sčítavania, sledovania a opisovania údajov ukončujeme akciu a presúvame sa druhým chodníkom okolo Agáčin po miestne značenom a zničenom chodníku, ktorý nás nechtiac zaviedol ku železnici. Cestu okolo hučiaceho potoka cez zvalený strom absolvujeme znova, ale za zníženej viditeľnosti mesačného svitu. Príchod ku autu ktoré bolo odparkované pri Hladovom prameni 20:15.

autor: lukas