Dokumentace v lomu Mokrá 1

V sobotu 31.3.07 jsme poprvé v tomto roce provedli prohlídku TP lomu Mokrá za účelem registrace krasových jevů (akce se zůčastnili J. Beránek a P. Kos). Nové krasové útvary byly dokumentovány a zaměřeny v prostoru nové etáže č. 365 v prostředním lomu a na etážích č. 365 a 395 v lomu západním. Celkem bylo stratifikováno 7 objektů.

Mezi dokumentované útvary patří j. U drtírny a několik dalších drobných korozních dutin v bílošedých mramorech (prostřední lom), které jsou zřejmě genezí vázány na jednu významnější krasovou strukturu. Další nové útvary představují fragment horizontálního erozního kanálu (cca 405 m n.m.)pod závrtem č. I (se štěrky), drobná kaverna v etáži č. 365 a učebnicový průřez závrtem č. X s vertikálním propasťovitým jícnem (cca -4,5 m pod povrchem) o průměru cca 1,5 (západní lom).
kos, 4. 4. 2007 7:04

autor: admin1