Doklady zpracování železných rud u Mokré ve středověku

V roce 2005 proběhl další záchranný archeologický výzkum v dobývacím a těžebním prostoru lomu Mokrá (lokalita Mokrá-lom X). Zaměstnanci ÚAPP Brno odkryli na Mokerské plošině unikátní areál na výrobu vápna a úpravu železných rud ze 13. stol. Mimo jiné zde výzkum doložil též osídlení z pravěku (neolit-eneolit). Nad prostředním lomem mokerské cementárny byla v závěru výzkumu ještě prozkoumána menší vápenická pec z 15. stol. (lokalita Mokrá-lom XI).

autor: Redakce