Co se bude dít v lomu Na Technice

31.3.05 se uskutečnilo terénní šetření přímo na lokalitě Tereza-Na Technice. Přítomni byli – starosta obce Ochoz, pan hrabě L. Bellcredi (majitel pozemku), A. Tůma (S CHKO MK) a za naši ZO Kos a Harna. Předmětem jednání bylo povolení průzkumných a výzkumných prací v j. Tereze, kde bude dokopána sonda v Červené ch. a prohlouben profil v Průvanové síni. Dále je předpokládána otvírka drobné jeskyňky západně od vchodu j. Na Technice, kde očekáváme komunikaci s horizontální chodbou j. Terezy. Deponie vytěženého materiálu budou na svahu před vchodem do Červené ch., ve výklenku vpravo od vchodu do j. Na Technice a v terénní depresi vpravo pod stěnou lomu.

autor: Redakce