Čistiace práce na Beckove

Dňa 11.5.2008 sa uskutočnila pracovná akcia v Beckovskej
jaskyni. Našim cieľom bolo z jaskyne vytransportovať odpad ktorý sa za
roky pri prieskumných prácach v jaskyni hromadil. Napr. – staré laná,
hrdzavé vedrá, pozostatky z rebríkov, desiatky metrov drôtu…Vyšlo to
zhruba na šesť transportných vakov. V jaskyni po odstránení odpadu
prebehla aj fotodokumentácia. Akcie sa zúčastnili dvaja členovia plus jeden
hosť.

autor: admin1