Chodba horolezců 19.3.2012

V neděli 19.3.2012 jsme ve složení já ( ZO 6-12 ) , Francimus ( ZO 6-16 ) , Vláďa ( ZO 6-08 ) a Maruška navštívili Chodbu horolezců. Tuto část jeskyně, nacházející se v chodbě jv. zlomu jsme navštívili z důvodů posouzení situace a speleologických pespektiv. Touto akcí jsme zahájili systematickou revizi a případnou dokumentaci všech vertikál systému BS – Barová. Veškeré prostory jsme si prohlédli, součástí této akce bylo i vytvoření aktuální mapy s napojením na nové objevy v této oblasti.

autor: Hadař