Černý komín

 

Tento komín se nachází v hlavní chodbě Staré BS. Je stejně, jako komín za Jižní odbočkou vytvořen na stejné výrazné tektonické poruše. Jeho ústí se nachází cca 20 metrů před Bohlerovou chodbou. Objeven a rekognoskován byl členy speleologického kroužku při ZK ROH Adast Adamov v roce 1964. Stoupá do výše cca 40 metrů a je zakončen závalem kamenných bloků.

autor: Hadař