Správa o činnosti rok 2004

Podstatnú časť prieskumnej činnosti realizovali členovia skupiny na lokalitách Landrovec, Čachtická a Beckovská jaskyňa. Pokračovali aj v sondážnych prácach v Prepadlom, Belákovec-svetlušky a v Sonde …

O nás

KTO SME ???   – Sme dobrovolná organizácia. Našim hlavným poslaním je poznávať,              objavovať, registrovať, dokumentovať a chrániť jaskyne a iné krasové javy. autor: lukas

História

História pokusov dostať sa do podzemia Čachtickej planiny je omnoho staršia ako objav Čachtickej jaskyne objavenej 10. augusta 1956 . Siahajú až do obdobia tesne …