Býčí skála opět v akci

Uplynulé dva víkendy se nesly v duchu pokračujících prací na probíhajících projektech.Dny otevřených dveří jsme zdárně přežili a začínáme se pozvolna vracet do starých kolejí.

Minulý víkend jsem se z důvodu neodkladné práce dostal do krasu až v sobotních odpoledních hodinách.Relaxační víkend jsem započal ihned po příjezdu

.Sotva jsem se stihl nasoukat do overalu, už jsem stál před vraty do jeskyně, abych provedl exkurzi.Zvolil jsem trasu relativně krátkou, a to k ÚPBK.Tato navíc proběhla relativně zrychleným tempem.

V Moravském krasu operovala skupina studentů Karlovy univerzity pod vedením prof. Bruthanse, kteří prováděli různá měření v rámci své výuky.Toho dne měřili průtoky Jedovnického potoka.Přes urputnou snahu jsem se však z Brna dostal mnohem později, než jsem plánoval a proto jsme  do jeskyně  vstupovali asi hodinu po uzavření hrázky v Kaňonech.Příroda však byla milostiva a díky relativně nízkému průtoku jsme nebyli nuceni při zpáteční cestě trénovat různé styly plavání :-).

Po návratu na sluníčko jsem dokončil výklad o historii objevů a s exkurzanty se rozloučil.Tito se vydali do svých domovů, a já vzhůru do kopce

.Po sestupu do Druhé propasti jsem se přidal ke skupině studentů,které zatím úspěšně zvládal Dr. Skála.Horní jezero už bylo takřka vyčerpané, tak jsme se přesunuli na jeho konec.Po chvíli čekání na dočerpání sifonu jsme se všichni až na hlídky proplazili kolenem do Křížového dómu.Studenti započali s měřením recentních průtoků a já s Dr. Skálou jsme prošli celý Křížový dóm k posouzení změn usazenin na dně aktivního toku.Toto se od poslední akce  a návštěvy 25.dubna výrazně zlepšilo v náš prospěch.Poté jsme se vrátili zpět na dno Druhé propasti, kde jsme se rozdělili.

Já se odebral na základnu si konečně vybalit, študáci pod dohledem Dr. Skály se jali začít odebírat vzorky sedimentů k dalším rozborům.Po splnění svého úkolu se odebrali do dalších jeskyní MK s příslibem,  že naměřená data nám po zpracování poskytnou.(Tyto už v základní podobě, včetně grafů průtoků máme.Díky jim za velkou snahu. )

Večer už byl ve znamení klasických pracovních akcí.Zvolili jsme obnovené pracoviště ve Staré štole.Poté, co se nám tam podařilo při předešlých akcích proplavit nadějný komínek s průvanem,věnovali jsme tuto sobotní akci vyklízecím a rozšiřovacím pracem.Po odstranění několika kubíků velkých balvanů jsme se příjemně unaveni vrátili k jeskyňaření na základnu.

Nedělní popoledne jsem opět věnoval tomuto pracovišti.Vzal jsem si Raďase k ovládání čerpadla, podařilo se mi přesvědčit Bramboráka a Kolbiho, aby dělali spojku mezi pracovištěm a velínem a vyrazili jsme do temných hlubin.Po asi dvou hodinách písečné koupele jsme se vydali ke svým domovům.

Tento víkend byl už o standartní délce.Do Josefovského údolí jsem se dostal už v páteční večer.Pracovní akce tohoto dne byla opět věnována Staré štole

.V mnohem větší sestavě jsme se věnovali rozbíjení a vyklízení  velkých bloků, druhá skupina v čele se Štěpánem se věnovala plavení.

 

Tento den už byl ve znamení prvních objevů.Podařilo se objevit chodbičku s malým dómkem na konci a odtud další pokračování.Jelikož jsme byli všichni už na pokraji fyzických sil, vrátili jsme se zpět na základnu.

Sobotní den byl věnován odpočínku a sbírání fyzických a psychických sil na plánovanou celonoční akci.V rámci tohoto odpočínku jsme s Raďasem a Dr. Skálou navštívili nedaleké Křtiny, kde probíhala tradiční pouť.Zděšeni množstvím lidí a stánků našich šikmookých starousedlíků jsme však úprkem zmizeli zpět do zatím komercí takřka neposkvrněného Josefovského údolí.

S příchodem tmy se v nás opět projevily zvířecí pudy a hromadně se přesunuli do Sobolova cave.Po více než měsíci a půl jsme se vrátili na toto pracoviště.Podařilo se nám opět udělat velký kus práce.Natáhli jsme dva elektrické tahy ze dna Druhé propasti až k břitu oddělujícího Křížový dóm od  Dómu Ticha a přetransportovali plavící čerpadlo do Křížového dómu.

Poté jsme se opět rozdělili na dvě skupiny.První ,pod vedením Jirky Svozila se věnovala technickému řešení průstupu dále.Druhá, v čele se Štěpánem plavila nadějnou  chodbu hned za sifonem.Na obou pracovištích se podařilo vykonat velký kus práce a splnili jsme vše, co jsme si předsevzali.S úsvitem jsme se totálně promočeni a vyčerpáni vrátili zpět na základnu.Tentokrát už jsme neměli sil k dalším debatám a po nejnutnějším odbahněni se jsme ulehli ke spánku.

Nedělní den jsem už věnoval odpočínku a exkurzím.Nejprve jsem dopoledne provedl plánovanou skupinku kolegů z Ostravy do Velké síně a zpět.Sotva jsme vylezli ven na louku, už se tam hromadili další exkurzanti.Tentokrát to byli spoluobčané, kteří se přihlásili na akci pořádanou  správou CHKOMK.Takřka současne s nimi dorazila i přítelkyně Daniela.Přidali jsme se k této výpravě, kde se výkladu ujal Peťa Koukal za pomoci dozoru Lišáka z CHKO.Pomohl jsem Petrovi aspoň v tom, že jsem s předstihem rozsvítil jeskyni.

Prošli jsme se s Dančou až za Druhou štolu a vrátili se ven.Ona se vydala s Raďasem na povrchovou procházku na hřebeny Krkavčiny a Býčiny, a já zpět do jeskyně.Zkontroloval jsem situaci po celonočním samoplavení, udělal pár momentek z nových objevů a vrátil se tento víkend už naposledy ven

.Po úklidu a pobalení si věcí na vyprání jsme byli, ač se zubynechty bránící  odvezeni do Moravské  metropole.Víkend byl velice výživný, objevy a postupy povzbuzující.

Nezbývá nic  jiného, než doufat, že pracovní týden co nejrychleji uteče  a co nedříve se vrátime k objevům a postupům ještě větším 🙂

Pár momentek z obou víkendů na hadar1.rajce.idnes.cz/Byci_skala/

Fotky z  hydrogeologického mapáku na bidab.rajce.idnes.cz/Hydrogeologicky_mapak_v_Moravskem_krasu_2011/  

autor: Hadař