Brno – Hostěnice chaty – Kamenný žlíbek – Udolí Říčky. 18.4.2011.a 6.11.2011.

Vycházka. Brno -Hostěnice chaty – Kamenný žlíbek – rozcestník v Údolí Říčky 18.4.2011.


Do Hostěnic a okolí jezdívám z Brna-Staré Osady vždy linkovým autobusem 202 v sobotu nebo v neděli s odjezdem v 9,14 hod. Ve všední dny tam tímto směrem ve vhodnou dobu žádný autobus nejede. Po vystoupení z autobusu asi dvacet metrů je křižovatka na které se dáme doprava. Silnic vede kolem pomníku a rodinných domků kde se v blízkosti nachází rozcestník. Kamenným žlíbkem vede žlutě značená turistická cesta. Dále kolem sportovního areálu, přes mostek a křižovatky vpravo.
Právě v těchto místech začíná údolí o názvu Kamenný žlíbek směřující do Údolí Říčky. Délka žlíbku je asi 1200 metrů. V této horní části je údolí široké a nemá žádné náznaky typické pro název žlíbek. Podle zjištění badatele – jeskyňáře Josefa Pokorného je ve starší literatuře tato horní část Kamenného žlíbku nazývaná Vilémovo údolíčko. V těchto místech, kdysi kamenolomu se propadá voda Hostěnického potoka ve dvou místech do podzemí. Tato místa jsou v jeskyňářské literatuře označována jako Ponor I a Ponor II./ Bližší informace najdete – Rubriky – Objekty – Hostěnické propadání/. Oba ponory leží pod skalním útvarem Řičánkova skála. Asi po kilometru s mírným sklonem k západu se mění ráz krajiny. Údolí se značně zužuje a začíná nápadně klesat. V těchto místech jsou stráně vytvořeny z velkých skalních bloků a údolí dostává ráz kaňonu. Právě tato spodní část žlíbků, kdy stráně hlavně na pravé straně jsou příkré a vysoké, to je ta romantika a skvost údolí.
Ani s velkou dávkou fantazie si nedovedu představit ten mohutný vodní tok, který se rval údolím, bral s sebou vše co měl v cestě a jen velké kamenné bloky se válely po dnu údolí. V těchto místech mám vždy zvláštní pocit, je to pocit nicotnosti, obdivu, ale také velkého respektu. Vy, které příroda i jeskyně zaujaly a zajímáte se o tuto oblast, tak Vám určitě neunikla několik roků opisovaná fráze v různých článcích či časopisech „ V blízkosti Pekárny v Kamenném žlíbku jsou ještě jeskyně Adlerova a Křížova „ Je to jen fráze a není pravdivá. Tyto jeskyně se v Kamenným žlíbku nenachází. Zmiňuji se o tom z toho důvodu, že stráň ve které by se měly uvedené jeskyně nacházet je příkrá, nelze jí prohlédnout ani vylézt bez pomoci rukou. Stačí uklouznutí na mechu nebo listí a může dojít k proklouznutí i pádu.
Kamenný žlíbek ústí do Údolí Říčky asi o 100 metrů jižněji od ústí Ochozského žlíbku v blízkosti rozcestníku Údolí Říčky, u kterého budou končit, nebo začínat mnou popisované vycházky v Údolí Říčky. Možné pokračování:
A/ rozcestník – přes Ochozský žlíbek – Ochoz.
B/ rozcestník – rybník Pod Hádkem.
C/ rozcestník – Horní mlýn – zastávka autobusu Ochoz Říčky rozcestí.
D/ rozcestník – Ranč U Jelena – Muchova bouda – Lišeň Mariánské údolí.
Kamenným žlíbkem vedou dvě turisticky značené trasy. Jak jsem již uvedl, Kamenným žlíbkem vede žlutě značená cesta. Červeně značená cesta / silnic/ odbočuje asi v polovině Kamenného žlíbku vlevo a vede kolem Horákovské myslivny a ústí v blízkosti Restaurace u Raka do Mariánského údolí.
V současné době je nad Propadání II na skalní plošině pod Řičánkovou skálou jeskyňářské pracoviště.
Fotografie naleznete. Fotogalerie – Z vycházek – Kamenný žlíbek.

 

 

 

 

autor: Jan Rusňák