Bočkův smutek v r. 1928, aneb jak původně vypadal Kamenný žlíbek

Kamenný, či Kamennitý žlíbek je bezesporu jednou z nejkrásnějších scenérií v Hádeckém údolí – tak alespoň připadá nám na počátku 21. století. Něco jiného si ovšem myslel Antonín Boček (pozdější zakladatel brněnského speleoklubu – dnešní ZO 6-12), když v r. 1928 napsal ve svém "Průvodci" o Kamenném žlíbku tato nostalgická slova:

"Cesta žlíbkem je nyní (r. 1928) upravena a podobá se kamennému širokému chodníku, místy po kamenných terasách vedoucím. Je to sice pohodlné a bezpečné, ale zničila se touto úpravou jedinečná krása, ba i romantika tohoto kdysi tak nádherného žlíbku. Pryč jsou časy, kdy turista se proplétal mezi skalisky a balvany po kapradím a mechy porostlé pěšince, kdy každé chvíle mohutná vápencová stěna se mu postavila domněle v cestu a musel ji obcházet přes bujnou trávu a podrost lesní. Doby, kdy Kamenný žlíbek jsme mohli každému režiséru opery doporučit za vzor dekorace k "Wolfsschlucht" (vlčí rokle) v "Čarostřelci" se již nevrátí!"

BOČEK, Antonín, 1928: Průvodce Moravským krasem. Praha 1928, s. 293

A propós! DÍKY za Hádecké údolí – je poslední v Moravském krasu, jimž dosud nevede asfaltová cesta!

S pozdravem: Marek P.Š.
1.9.2005

autor: Redakce