Aprílový Kras

Dnes prvního dubna jal jsem se Kras moravský, zejména část jižní v povodí Říčky, zběžně prozkoumati. Dospěl jsem k následujícím poznatkům…

Hostěnické propadání jest nepřístupně zalito čímsi, co připomíná šíří řeku Svratku při svém toku Brnem. Dokonce i informační tabule ční teď z vody. Tok je však vcelku klidný.
V Hynštově ventarole je shozeno několik klád. Z prvního úzkého místa jsem vyprostil menší balvan, aby už nic nebránilo hladkému sestupu. Díky vodě z tajícího sněhu jsem dolů zajel doslova jako máslem namazaný. Koncové partie se však jevily poměrně suché.
Říčka dole v údolí je rozlita místy do tří souběžných koryt a je suchou nohou nepřekonatelná ani za použití gumáků. Použití dřevěných lávek je nezbytné. Pro vodáky je pozitivní zpráva ta, že se zdá být sjízdnou. Říčka se také již na dálku ozývá svým burácením, takže ji nově příchozí z Kamenného žlíbku slyší dlouho před tím, než je mu dovoleno ji spatřit.
Z Hádecké estavely vyvěrá voda divokým proudem. Zřejmě vší silou, kterou skalní dutiny dovolí.
Z Ochozké jeskyně teče přímo veletok. Celá šíře kamenného vstupu je zaplavena asi do výše 70cm. Podle změřené rychlosti toku lze usuzovat na průtok okolo 5m3 vody za vteřinu.

autor: Redakce