Akcia Sutinka

Dňa 16.3.2008 sa uskutočnila pracovná akcia v jaskyni
Sutinka pod Salaškami v Čachtickom krase. Naším cieľom bolo zistiť v akom stave
sa jaskyňa nachádza a ako to bude s transportom materiálu z vnútra jaskyne.
Jaskyňa bola dlhé roky opustená. V jaskyni sa nachádza prievan a je
perspektívnou lokalitou do budúcnosti . Akcie sa zúčastnili 3 členovia našej
skupiny plus 2 hostia

autor: admin1