Akce v Petzoldovo jeskyních 30.3.2013

Na sobotu 30.3.2013 je naplánována těžební akce, kdy je zapotřebí vytahat ze spodního patra na povrch
značné množství materiálu, především kamenitého charakteru. Dole jsou i větší bloky,
které je nutné zredukovat palicí na přijatelnou velikost. Logisticky by těžba měla probíhat tak,
že dole bude připravený materiál nakládán do kýblů, které na laně přes kladku bude vytahovat schopný
jedinec speciálně pro tuto příležitost rozšířenou puklinou. Hloubka, z které kýble budou vytahovány,
je cca do 10ti metrů. Po vytažení kýble bude jeho obsah ihned přesypáván do 25l barelu,
který bude po naplnění lifrován po kolečkové dráze rovnou ven z jeskyně na deponii.
Případné čerstvé síly na prostřídávání (zejména pozice tahače u kladky) při rutinní práci jsou vítány.
Sraz je jako obvykle v 9:00h. v Petzoldově lomu. Vrátný u vjezdové brány do areálu bude uvědoměn.

ZO 1-11 Barrandien & ZO 1-04 Zlatý Kůň                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     deponie  

autor: speleology