Akce v Málčině

fotodokumentačně rekognoskační a lázeňsko-rekreační akce

14.4.2006 proběhla fotoakce do Málčiny s pracovními prvky. Jezero na konci Hlavní chodby se stále drží, jezero v Blátivém dómu kleslo asi o 90% takže teď už tam jsou pouze malé kalužinky. Byla provedena fotografická dokumentace Spojky, Přítokové chodby, jezírka na konci Hlavní chodby a jezírka v Blátivém dómu Jaroslavem Šandou (ZO 6-28). Pokusil jsem se zjistit do jaké míry je odtok ve Spojce zaplněn sedimenty a se smutkem musím konstatovat, že je téměř po strop zaplněn.

autor: Redakce