48. jeskyňářský týden a Lezecké dny SSS ve Slovenském krasu

Ve dnech 1.-5. srpna 2007 jsme se zúčastnili 48. jeskyňářského týdne a Lezeckých dní SSS ve Slovenském krasu. Utábořili jsme se na fotbalovém hřišti u obce Háj, nedaleko zříceniny Turňanského hradu a vchodu do j. Skalistý potok. Stravování bylo zajištěno (večeře a patřičné posilňující tekutiny), takže nebylo třeba otálet a věnovat se exkurzím, které se týkaly místních jeskyní, krasovým planinám a též několika velmi zajímavým lokalitám na území nedalekého Maďarska. V oblasti Slovenského krasu jsme na povrchovkách prošli planiny v okolí obcí Háj a Hačava a východní okraj Zadielské doliny. Ostatní exkurze do podzemí zajišťovali členové SSS Cassovia s výpomocou SK Minotaurus a OS J. Majku. Mezi nejzajímavější patřily prohlídky horizontálních říčních jeskyní Kosuth barlang a Béke barlang na maďarské straně, v národním parku Aggtelek, kde nás provedl ing. J. Thuroczy. Jedna pracovní akce směřovala do Andělské propasti.

Škoda jen, že skrze špatné počasí, se nakonec neuskutečnilo závěrečné posezení při táborovém ohni. Slovenští kolegové nám to však náležitě vynahradili skvělou kouzelnickou shov a výborným gulášem, který se konzumoval v centrálním táborovém stanu. Nechyběla ani borovička na konec! Akce se zúčastnili: I. Harna, P. Kos a V. Rašovský

autor: admin1