3. Odkazy

www.zlatykun.com – oficiální stránky ZO 1-04 Zlatý Kůň v Českém krasu

www.stola-zeme-zaslibena-mednik-med.webnode.cz – stránky Občanské společnosti Historické rudné doly Mědník Měděnec

www.caverbob.com – aktuální žebříčky nejdelších a nejhlubších jeskyní světa atd.

www.ijs.speleo.it – International journal of speleology

www.mining.cz – Český Montánní Klub (historie hornictví v ČR – obsáhlý archiv literatury a tisku)

www.hornictvi.info – historie hornictví, technika, technologie, industriální podzemí (Vladislav Konvička ze společnosti Barbora)

www.solvayovylomy.cz – webový portál společnosti Barbora (montanistika, speleologie, železniční historie, řada odkazů)

www.gpkv.cz – stránky firmy Geologický průzkum Karlovy Vary zaměřené především na oblast Krušných hor

www.cestovatel.cz/tema/jeskyne-podzemi – zprávy a články o podzemí

www.21stoleti.cz – novinky ze světa vědy a techniky (jeskyně a podzemí v sekci Příroda – podkategorie Geologie)

www.wmmagazin.cz – věda, objevy, cestování, zdraví…

autor: speleology